Van het bijhouden van afgedankte spullen...

Toen Dirk begon te verzamelen, bestond er nog niets als "gele zak", blauwe zak", "groene bak", recyclagepark of wat dan ook. Overbodige of defecte spullen, gingen gewoon "de vuilbak in", of werden opgehaald met het "grof huisvuil".

Gigantische volumes van afgedankte meubels, huishoudapparaten, kleding enz. raakten zo gedumpt op de vele Vlaamse stortplaatsen... Aangevuld met een laagje "propere grond", kregen die dan later een nieuwe bestemming.

... naar het aankopen van afgedankte spullen

Dank zij deze wegwerpmentaliteit, worden de weinige bewaard gebleven objecten steeds interessanter. "Vintage" goederen uit de jaren 50 en 60 worden zelfs massaal nagemaakt door de groeiende vraag naar deze producten. Hoewel.... een "Wurlitzer" met mp3 of CD in plaats van vinyl...